SmartMEDIX® - zdravotnický informační systém

SmartMEDIX® je modulární informační systém pro zařízení v zdravotnické či sociální sféře. SmartMEDIX® nachází uplatnění v ambulancích, poliklinikách, specializovaných zařízeních, sociálních ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných.

SmartMEDIX® zahrnuje všechny běžné funkcionality zdravotnického systému jako vedení zdravotnické dokumentace, vystavování žádanek, receptů, posudků, hotovostních plateb, vykazování péče na zdravotní pojišťovny, objednávání apod. SmartMEDIX® navíc disponuje pokročilými funkcemi pro pořizování dokumentace prostřednictvím uživatelsky nebo dodavatelsky připravených formulářů.

Při vývoji systému byl kladen maximální důraz na účelnost, intuitivnost, přehlednost a optimalizaci množství zobrazovaných informací a ovládacích prvků pro jednotlivé uživatele dle zaměření a pracovního zařazení.

Dosavadní uživatelé systému SmartMEDIX všech věkových kategorií a různých úrovní praxe při práci s podobnými systémy potvrzují, že jim práce se systémem od počátku nečinila potíže.

Proč?

Děláme věci jinak, proč ne?

Klíčové vlastnosti systému

Převod databáze z jiných ambulantních systémů

Systémové požadavky

SmartMEDIX je založen na architektuře Client/Server umožňující práci mnoha uživatelů nad jednou databází. Systém podporuje databázové platformy Firebird(2.5.9 a vyšší) (zdarma) na MS Windows i Linuxu a Microsoft SQL Server (do 10GB bezplatně) na MS Windows. Podpora Microsoft SQL Server 2008R2 Service Pack 3 skončila 19.7.2019. Doporučujeme přejít na Microsoft SQL Server 2014 nebo vyšší. Pro běh SmartMEDIXu není mimo databáze vyžadována instalace doplňkových komponent.

Pro systém Linux není společností MEDAX Systems s.r.o. poskytována podpora. Klient si řeší instalaci, konfiguraci a případné technické problémy sám.

Minimální konfigurace serveru

PC s více-jádrovým procesorem technologie HT minimálně 2GHz(ideálně aktuální generace i5 nebo Ryzen 5) a pamětí 8GB lépe více dle velikosti databáze a počtu uživatelů (pro databáze větší než 3GB doporučujeme 64bit operační systém a 16GB paměti).

Minimální konfigurace stanice

PC s více-jádrovým procesorem minimálně 2GHz(ideálně aktuální generace i3 nebo Ryzen 3) a pamětí 4GB (doporučeno 8GB), prostředí s rozlišením 1280x800, lépe však více (prostředí je optimalizováno pro současné širokoúhlé panely), optimálně FullHD 1920x1080, síťová konektivita na databázový server.

Operační systém

Aktuálně podporovaný, náležitě licencovaný a aktualizovaný operační systém Microsoft Windows (Windows 10 , Windows 11, Widnows Server 20xx),a další software, včetně zajištění dostatečného zabezpečení a systémové ochrany (antivirový program, firewall, ochrana proti ransomware atd.)

Instalace

Instalace SmartMEDIXu probíhá prostřednictvím průvodce v několika typických krocích a je uživatelsky i časově velmi nenáročná.

Aktualizace

Aktualizace systému je možná on-line s automatickou propagací na všechny stanice, kde je SmartMEDIX instalován. Systém automaticky on-line aktualizuje číselníky.

Internet

Vzhledem k aktualizacím systému, možnosti vzdálené pomoci a velmi účinnému zabezpečení současných PC před útoky z internetu je velmi účelné mít systém napojen na internet.