Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 6.1.0.2006.06.2022

Ambulance

 • Recepty - Duplikace - upozornění na změnu typu úhrady léčiva

Pojišťovna

 • Identifikace/registrace disponuje nově atributem Uprchlík, který nahrazuje původní příznak registrace Uprchlík/zástup

  Nyní je možno uprchlíky registrovat u registrujících odborností po zatržení atributu uprchlík, nastavení druhu pojištění 1 a příznaku Vstoupí do dávky. Uprchlíci s dlouhodobým pobytem a předpokládanou dlouhodobou léčbou se mají registrovat (dávka 80), ale nevstupují do kapitace - nadále se vykazují výkonově. Pacienti s původním příznakem Uprchlík/zástup budou v rámci přechodu na verzi 6.1.0.5 převedeni na Uprchlík Registrovat v dávce. Pokud si zdravotnické zařízení nepřeje uprchlíky registrovat, je nutno změnit příznak registrace na Registrován v Pojišťovna/Přehledy/Registrace pacientů.

Subjekty

 • Kartotéka filtrování dle přijmení ve výchozím stavu přesouvá filtr na jméno po zadání mezery. Tento přesnu lze vypnout v Konfigurace/Uživatel/Kartotéka (vhodné pokud jsou často ošetřováni cizinci)
 • Pro telefony s Androidem lze exportovat kontakty. Export je v Subjekty/Přehledy/Adresy a kontakty - tlačítko Export Csv s hintem Kontakty Google

Ambulance

 • Dekurs - v historii zobrazen věk pacienta v den vyšetření
 • Přehled vydaných poukazů - filtr laboratorních žádanek dle laboratoře
 • Kontrola zadané diagnózy dle pohlaví
 • Laboratorní žádanky - možnost nastavit cenu šablony nebo cenu metody a následně pak natížit na účet pacienta
 • Implementace komunikačního rozhraní SÚKL ePoukaz verze 202201A, aktualizace k 29.4.2022 (verze 7)
 • Recept - v sekci Informace je nové tlačítko PDK, které zobrazí internetový číselník PDK
 • Komunikační rozhraní SÚKL eOčkování verze 202201B, aktualizace k 1.4.2022 (verze 8)
 • eOčkování - nový údaj "Členění očkování" (pravidelné/zvláštní/mimořádné/dobrovolné)

Pojišťovna

 • Doklad cest a Pojišťovna/Hromadné zadání/Cesty umožňují nově zobrazit trasu a vzdálenost v prohlížeči na tlačítko Trasa (F9)
 • Doklad umožňuje upravit chování klávesy Enter. Lze nastavit pole (na panelu v nastavení), na kterém Enter odřádkuje a založí nový záznam. Výchozí je řádková dg. pro ambulantní a počet pro vyžádanou
 • Doklad ZUM/ZULP - atributy BALENÍ a SÍLA, které jsou sloučeny v atributu DOPLNĚK, lze nově pro lepší názornost vypsat v poznámce ZUM/ZULP není-li poznámka vyplněna (zobrazení lze zapnout v nastavení)
 • Nový typ dokladu Optický pro oftalmologii včetně vykázání v měsíční dávce
 • Přehled výkonů rozšířen o atributy číslo dokladu, číslo dávky a datum odeslání na portál
 • Možnost definice seznamu diagnóz, které jsou přípustné k výkonu v Pojišťovna/Výkony/Zařazení. V dokladu se předvyplní první dg. ze seznamu
 • Přehled PURO nabízí nově hodnotu NOP - Nově Ošetření Pacienti = byly ošetřeni v aktuálním a nebyli ošetření od počátku referenčního do počátku aktuálního období Hodnota se vyčíslí na tl. Přepočet
 • V Dávkách lze na panelu na záložce Protokol nastavit Sledované výkony (seznam oddělený mezerou, lze i zkráceně např. 0951_ ) pro zobrazení počtu výkonů v tabulce protokolu dávek
 • Přehled dokladů a výkonů má nově na tlačítko Akce.../Akce na detail (otevření formuláře). Možnosti jsou: a) doklad; b) karta pokud klik na pacienta, jinak doklad; c) karta pacienta

Finance

 • Přehled Finance/Výnosy celkem (pojišťovna + finance) přeřazen z administrátorského do běžného přístupu (nunto odebrat v právech, nemá-li být přehled přístupný všem uživatelům)
 • Evidence vozidel ve Výkazu cest byla rozšířena od další atributy (VIN, účel použití, cena vozidla) a byla zavedena evidence pojištění vozidla s historií
 • Přehled výnosů má rozšířen souhrn o podepisujícího (~nositele výkonu) a možnost zobrazení za nové pacienty (neměli doklad před obdobím)

Nástroje

 • Automatické události mají nově akci odeslat preferovaně eMail alternativně SMS

Depozita

 • Naskladnění - doplnění šarží a expirací z číselníku u propuštěných neexpirovaných vakcín

Pojišťovna

 • Zdravotní péče o osoby uprchlé z Ukrajiny

  Neregistrující odbornosti účtují zdravotní péči ukrajinských pacientů ve SmartMEDIXu stejně, jako tuzemské osoby s druhem pojištění 1. Pro registrující odbornosti vznikla od verze 6.0.0.76 možnost nastavení interního příznaku Uprchlík/zástup v registraci.

  Pro nejbližší období doporučujeme praktikům a pediatrům nastavit pro ukrajinské pacienty příznak Uprchlík/zástup s druhem pojištění 1. V registraci je nově tlačítko Uprchlík vedle tlačítka Zástup. Tito pacienti budou vykazováni jako zástup s kapitačními výkony v dávce.

Ambulance

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2021

Informační systém SmartMEDIX®

 • Aktualizace knihoven pro zobrazení a vytváření PDF dokumentů v programu SmartMEDIX

Laboratorní výsledky

 • Podpora importu laboratorních výsledků ve formátu DASTA 4

Subjekty

 • Kartotéka tlačítko Akce/Skupina má upravené položky pro hromadné operace s vybranými pacienty (přidat/prodloužit/ukončit)

Ambulance

 • Aktualizace komunikačního rozhraní SÚKL eOčkování k datu 3.2.2022 (verze 7)
 • Náhled anamnézy v informačním panelu po najetí na tlačítko Anamnéza v poli krevní skupina
 • Ztotožnění nového pacienta, pokud je nejprve zadáno číslo pojištěnce. Při stisku čísla v prázdném poli Příjmení se focus přenese do čísla pojištěnce
 • Očkování COVID-19 - nová verze kontraindikací na očkování proti COVID-19 (trvalé a dočasné kontraindikace)

Pojišťovna

 • Upravena sumární část protokolu dávek - dodán mezisoučet za jednotlivé skupiny IČZ a pojišťoven

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nový podpisový certifikát ověřující důvěryhodnost instalačních souborů a programu

Subjekty

 • SmartVoIP - integrovaný VoIP telefon s možností automatického zpracování hovorů

Ambulance

 • Očkování COVID-19 - v dolní části dialogu je nový parametr "Po odeslání očkování načíst a vytisknout vakcinační certifikát z ÚZIS"

  Když se zaháčkuje, tak po odeslání očkování proti Covid-19 na ÚZIS se automaticky stáhne a vytiskne vakcinační certifikát (zobrazí se tiskový dialog, na kterou tiskárnu vytisknout).

 • Recept - nový dialog pro výběr D.S.

Pojišťovna

 • VZP B2B Stav pojištění pro odbornosti 603 a 014
 • Stomatologie - přímé natížení účtu pacienta z dokladu Stomatologický, pokud existuje kód STOMAV s cenou bez vazby na kód STOMAG (poj nehradí)

  Výše uvedený způsob umožňuje zadávat kódy STOMAV jedním způsobem do Stomatologického dokladu bez ohledu na úhradu. Pokud pojišťovna daný kód nehradí, pak se účet pacienta natíží celou částkou a položka stomatologického dokladu se zruší.

Ambulance

 • eRecept s modrým pruhem platný od 1.1.2022

Pojišťovna

 • Implementace číselníku STOMAV pro import do stomatologických výrobků v Konfigurace/Číselníky/Vlastní - Stomatologie
 • Číselník léků - vedle hledacího pole dle ATC skupin bylo přidáno nové hledací pole dle indikačních skupin léčiv
 • Sdružené výkony na panelu dokladu zobrazují tip s obsahem sdruženého výkonu po najetí myši

Informační systém SmartMEDIX®

 • Připraveno pro Windows 11
 • Informační panel, který je ve výchozím stavu na pravé straně, lze volitelně na kontextové menu v záhlaví kategorie přesunout do levé části obrazovky volbou Informační panel DOLEVA/DOPRAVA
 • Možnost automatického ukončení SmartMEDIXu při nečinnosti lze nově konfigurovat na personál atributem LogOut (počet minut)

  Možnosti nastavení uzamčení či ukončení aplikace jsou:

  1. V Konfigurace/Aplikace/Zabezpečení lze centrálně nastavit uzamčení nebo ukončení jak počet minut nečinnosti ve Windows
  2. V Konfigurace/Personál lze individuálně pro jednotlivé uživatele nastavit ukončení jako počet minut nečinnosti ve SmartMEDIXu

 • SmartLOADER - automatická aktualizace síťových instalací SmartMEDIXu (sdílené spouštění)
 • V konfigurace/Personál lze nově nastavit omezení pro zobrazení počtu dnů v přehledech separátně pro ambulanci, laboratoř, finance a pojišťovnu
 • Editace sestav v tiskovém modulu umožňuje nově výběr prvku ze seznamu pro rychlejší úpravy oproti původnímu rozbalovacímu seznamu

Subjekty

 • Upozornění na nevykázaný výkon při zavření karty se nově objeví v případě, že je druh pojištění 2 nebo 4. Vypnutí upozornění tak funguje pouze pro druh pojištění 1

Ambulance

 • Import očkovacích schémat (SÚKL)
 • SÚKL eOčkování (modul CÚzO) - elektronické záznamy očkování pro lékaře od 1.1.2022
 • Tisk historie dekurzů za období

  Pravé tlačítko myši na historii dekursů - Tisk za období

 • ÚZIS eReg REST API (očkování Covid-19 v ISIN) - aktualizace API platná od 14.12.2021

  Nově jsou kontraindikace na očkování rozděleny na trvalé a dočasné.

 • Šablony poukazů na pracoviště / oddělení
 • Worklist - Uživatelský číselník akvizičních modalit
 • Výchozí akviziční modalita na pracoviště
 • Neschopenka - Karanténa

  Při vytvoření Karantény program zjistí, zda daný pacient nemá v plánovači nějaké nadcházející objednávky. Pokud Ano, tak je zobrazí a dá možnost vybrané rovnou smazat. (tak aby se náhodou neodeslaly upozornění SMS/email, že má přijít, když je v Karanténě)

 • Radiodiagnostika - snímek lze nově Od-popsat by-li nastaven příznak popisu omylem
 • V Přehledu Očkování je nyní možné přímo zpracovat Seznam pro Neočkované pacienty a zaslat tak hromadný email s požadovanou informací
 • Kalkulátor SCORE v přítomném stavu nově obsahuje údaj o cévním věku a pro vlastní výpočet SCORE lze upravovat parametry převzaté z přítomného stavu
 • Přítomný stav obsahuje nový kalkulátor Riziko krvácení při antikoagulaci (HAS-BLED) a Riziko ischémie při nevalvulární fibrilaci síní (CHA2DS2-VASc)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - do tlačítka "Potvrzení" přidána nová položka "Žádanka o léčebné podání monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2"
 • Natížení účtu pacienta na základě ohodnocení metod laboratorní žádanky
 • Recept - v horní části volby je nový filtrační řádek, který funguje nad všemi sloupci tabulky současně. Původní filtrování v záhlaví jednotlivých sloupců tabulky je zachováno
 • Recepty - upozornění na předepsání léku s indikačním omezením lze vypnout pro zvolené ATC skupiny
 • Bočním panelům frází (v dekursu, receptu, poukazech, atd.) lze nastavit velikosti písma: výchozí / malé / menší. (varianta "menší" je nově přidaná)

Pojišťovna

 • Stomatolog - při vykázání výkonu 00900 u neregistrovaného pacienta se nově zobrazí dotaz na registraci pacienta
 • Pojišťovna/Dávky nově upozorňují na možnost automatického vykázání bonifikačního výkonu 99928 k první či posilující dávce covid vakcíny

  Pokud vykazujete rovněž 99929 BONIFIKACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ZA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ, pak je optimální tyto výkony vykázat ručně na základě jednotlivých případů a následně 99928 dovykázat automaticky.

 • Pojišťovna/Dávky nově upozorňují na možnost automatického vykázání epizody péče či signálního výkonu klinického vyšetření
 • Dávky nově obsahují atributy Cena celkem a Body celkem (nepovinné údaje) ve větě dokladu typu ambulantní, vyžádaná, nepravidelá a ústavní péče
 • Pojišťovna/Smlouvy/Profily - nově lze hromadně přidat výkon(y) do více vybraných profilů
 • Pediatrie: nabídka vykázání edukace k očkování 02160 proběhne pouze u první dávky vakcíny (ne za předpokladu, že 02160 ještě nebyl vykázán k dané vakcíně jako doposud)
 • Přihlašovací údaje k portálu 211 jsou nově evidovány v Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní pojišťovny (s novou verzí dojde k převzetí z původního úložiště)
 • Přímé odeslání dávek a faktur na PVZP 333 tlačítkem v exportu dávek. Podmínkou odeslání je vyplnění přístupových údajů v Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní - Portál (přihlášení+heslo)
 • Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty umožňují definovat výkony nevstupující do nákladů (např. 99949) v přehledech Náklady na léčbu a PURO
 • Ambulantní doklad je pro odbornosti 001, 002, 101, 103 a 107 rozšířen o usnadnění zadávání výkonů bonifikačních programů (hypertenze, diabetes, obezita, dyslipidemie)
 • Zařazení výkonů umožňuje nově zadat pozitivní seznam dg., se kterými lze výkon vykázat. Vykázání s jinou dg. než ze seznamu je indikováno při zadání v dokladu a v dávkách

  Pokud seznam obsahuje jedinou dg., předvyplní se tato při vykázání příslušného výkonu.

 • Zdravotní karta - Identifikace - Stav pojištění - možnost získat údaje o registracích pojištěnce u registrujících a praktických lékařů odborností 001, 002, 014 a 603

Finance

 • Sortiment - jednotlivé položky lze nově zařadit pod typ pracoviště a vytvořit tak různé ceníky pro jednotlivá pracoviště pro zadávání do účtu

  Každému pracovišti lze v Konfigurace/Zařízení/Pracoviště přiřadit typ z uživatelského číselníku typů pracovišť. V rámci většího zařízení tak lze rozlišit např. praktické a odborné lékaře. Mějme pro příklad položku "Prohlídka na řidičský průkaz", kterou přiřadíme pouze typu pracoviště Praktický lékař a nebude se tak zobrazovat odborným lékařům. Obecné nezařazené položky sortimentu/ceníku se zobrazí všem.

Objednávkový kalendář

 • SmartMEDIX.Net - rozšíření nastavení vzkazů a příloh
 • SmartMEDIX.Net - odeslání formuláře s žádostí o vystavení Žádanky na vyšetření COVID-19
 • Plánovač v replikaci ukládá nově informaci o termínech objednávek na cloud pro on-line ověření dostupnosti termínu a eliminaci duplicit v objednávkách vzhledem k latenci přenosu objednávek mezi uzly

Konfigurace

 • Automatické události

  Nový typ události Skupiny. Umožní odeslat upozornění na končící platnost zařazení do nějaké skupiny.

Pojišťovna

 • Pojišťovna nově u ZUM v dokladu i přehledu indikuje, zda bylo dané léčivo vydáno přes sklad (atribut Skl)

Laboratorní výsledky

 • Infopanel - zobrazení naměřených hodnot dle NČLP

  Ve volbě Konfigurace - Aplikace - Laboratoř - Infopanel - přibyla možnost nastavení několika vybraných metod dle NČLP, které je následně možno zobrazit v infopanelu Laboratoř. (podobná funkce jako v Pojišťovně a nastavení sledování výkonů)


,