Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 4.1.0.9407.07.2018

Pojišťovna

 • Změna rozhraní pro odesílání dávek na pojišťovny na verzi 6.2.36 platnou od 07/2018

 • Odeslání eMailů - možnost přidat na konec textu dovětek s informací, že přílohy PDF mohou být zabezpečeny heslem
 • Automatické odesílání SMS/eMailů rozšířeno o upozornění na očkování

Informační systém SmartMEDIX®

 • Tiskový dialog: háčkem "Heslo" je umožněno jednorázově zapínat nebo vypínat zabezpečení PDF dokumentů heslem

Subjekty

 • Kartotéka - doplněn filtr Okultní krvácení

  Adepty pro FOB test lze zjistit pro tyto kategorie pacientů (výkon je 15120 nebo 15121):

  * věk 40+ výkon nikdy

  * věk 40-50 výkon nebyl 1 rok

  * věk 50-55 výkon nebyl 1 rok

  * věk 55+ výkon nebyl 2 roky

 • Možnost dočasného přidělení čísla pojištěnce ve formátu RRMMDD/???? pro případ novorozence nebo nezjištěného RČ na tlačítko v poli Číslo pojištěnce v identifikaci

Ambulance

 • Generování PDF dokumentů zabezpečených heslem - úprava pro cizince

  U cizinců, když nemají definovaný PIN, tak se jako heslo použije datum narození ve tvaru "YYYYMMDD" (např. datum narození 1.3.2011 bude heslo "20110301").

Finance

 • Finance/Přehledy/Výnosy záložka Souhrn rozšířena o možnost souhrnu za kategorie sortimentu
 • Variabilní symbol faktury lze nastavit v Konfigurace/Aplikace-Finance jako číslo dokladu (výchozí), číslo pojištěnce nebo osobní číslo (vhodné pro cizince)
 • Tisk faktur pro firmy (závodní péče) - v Konfigurace/Aplikace-Finance lze nastavit tisk osobní čísla místo jména v popisu položky

  Možnosti identifikace pacienta u položek faktur na firmy :

  a) jméno (výchozí)

  b) jméno a osobní číslo

  c) jen osobní číslo

  Doplňková volba je tisknout zároveň datum narození.

Subjekty

 • Indikace souhlasů v InfoPanelu

  * Zasílat SMS

  * GDPR souhlas se zasíláním SMS

  * GDPR souhlas se zasíláním eMailů

  * Notifikace eRp

Ambulance

 • Aktualizace Rozhraní IS eRecept verze 201704B (platná od 8.6.2018)
 • Generování PDF dokumentů zabezpečených heslem (PIN nebo číslo pojištěnce)

  SmartMEDIX umožňuje generovat PDF dokumenty zabezpečených heslem (PIN nebo číslo pojištěnce), které se uloží do počítače nebo se rovnou odesílají e-mailem.

  V opačném případě je možné takto zabezpečený dokument naimportovat do dokumentace pacienta.

 • Poukaz "Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče" (ČSSZ 89 634 0)

Pojišťovna

 • Portál ZP: Nová komunikační knihovna ASSECOPZP.dll (verze 2.6.0.37)

  Nová komunikační knihovna ASSECOPZP.dll (verze 2.6.0.37), která slouží pro odesílání dávek vyúčtování a registrací přes Portál ZP do pojišťoven č. 201, 205, 207, 213.

 • Segmenty péče/nákladů - možnost sestavit segment z IČP různých zařízení

  Pokud existuje více zařízení a např. dvě zařízení účtují pod jedním IČZ, lze nově sestavit segment pro tuto situaci a vyúčtovat dávky najednou. Pro nabídku IČP napříč zařízeními je nutno ve formuláři Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty vybrat zatržítko vše nad výběrem IČP vpravo.

 • Vykázání přes frázi s možností změny základní diagnózy existujícího dokladu

  Pokud se vykazuje přes frázi a je u fráze nebo sdruženého výkonu zadána základní diagnóza, pak se nabízí seznam existujících nevyúčtovaných dokladů pro vykázání. Je možno vykázat na existujícím dokladu, na novém dokladu nebo nově na existujícím dokladu s možností změny základní diagnózy.

Ambulance

 • Specializované vyšetření - přidán nový stav "susp." (suspektní)

Finance

 • Výnosy (pojišťovna + finance) dodána záložka/pohled za podepisujícího k existujícímu pohledu za personál

Nástroje

 • GDPR - Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů

GDPR ochrana osobních údajů

 • Nápověda/Smlouvy Validace - Protokol o validaci
 • Nápověda/Smlouvy VOP - Všeobecné obchodní podmínky k zobrazení nebo tisku
 • Nápověda/Smlouvy Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů k zobrazení, uložení, tisku a elektronickému podpisu
 • Nápověda/Nástroje GDPR Katalog osobních údajů - seznam datových entit zpracovávaných systémem
 • Nápověda/Nástroje GDPR Katalog příjemců a operací zpracování - podpůrný nástroj pro implementaci GDPR v prostředí ZZ
 • Nápověda/Nástroje GDPR Školení personálu - podpůrný nástroj evidence školení
 • Nápověda/Nástroje GDPR Případy porušení zabezpečení - podpůrný nástroj evidence případů
 • Nápověda/Audit zabezpečení - nový nástroj pro ověření provozního nastavení
 • Nově přidán elektronický souhlas s připojením našeho operátora v rámci vyžádané vzdálené pomoci
 • Evidence souhlasů na kartě pacienta v sekci Detaily

  Systém umožňuje odesílání zpráv (SMS či eMail). Systém rozlišuje zdravotní oznámení (termín návštěvy, termín prevence) a nezdravotní nabídková oznámení (Marketing, zařazení do klinické studie apod.). Souhlasy mají časovou platnost a systém eviduje kdo souhlas zaznamenal/odebral.

  Zaslání eMailu souvisejícího se zdravotní péčí o klienta nevyžaduje souhlas.

  Zaslání SMS souvisejícího se zdravotní péčí o klienta nevyžaduje souhlas, vyžaduje však zatržení pole SMS (pro případ, že klient jakékoli SMS zázadně odmítá).

  Zaslání eReceptu vyžaduje vyběr příslušné položky ve výběrovém seznamu eRecept notifikace z CÚER.

  Zaslání nabídkového oznámení vyžaduje záznam souhlasu. SMS či eMaily mají kategorii zprávy. V rámci kategorie lze zatrhnout atribut Marketing indikující nezdravotní oznámení vyžadující explicitní souhlas.

  Explicitní souhlas lze zadat:

  1) pořízením záznamu v souhlasech

  2) Vystavením dokumentu souhlas v sekci Dokument/zpráva spolu s klikem na "Dokument představuje souhlas" dole pod textem dokumentu s výběrem příslušné kategorie.

  Pokud existuje záznam souhlasu bez kategorie, jedná se o generální souhlas se zasláním libovolné marketingové zprávy. Souhlas s vybranou kategorií je specifickým souhlasem pro tuto kategorii.

  Závěr:

  Odesílač zpráv pošle zprávu, pokud není označnená Marketing (= vyžadující souhlas). Pokud se jedná o SMS, je vyžadováno zatžení SMS u klienta.

  Pokud se jedná o zprávu vyžadující souhlas, hledá se buď specifický záznam souhlasu pro danou kategorii nebo generální souhlas (bez uvedení kategorie).

 • Konfigurace/Zařízení - lze dodat GDPR text pro tisk na vystavovaných dokladech (fakturách, účtenkách, atp.)

  Faktura má nastaveno v tovární předloze. Ostatní doklady vzhledem k absenci místa mají pole v datech pro uživatelské použití v případě potřeby.

 • Zabezpečená repozitoř obrazové dokumentace a velkých textů

  Dosud se obrazvová data případně velké texty (PDF) ukládala v souborovém systému ve sdílené složce (chráněné heslem). Nově lze tato data převést do databázové repozitoře. Tento krok je nutno provést explicitně. Horká linka je připravena asistovat s tímto převodem v případě potřeby.

  Připravujeme službu zálohování repozitoře na cloud.

 • Nástroje/Protokol změn záznamů pro sledování změn administrátorem
 • Atribut PIN u subjektů (pacient, lékař, firma) pro zašifrování dokumentů pro přenos (v přípravě)
 • Konfigurace/Aplikace-Zabezpečení možnost nastavení automatického zámku při nečinnosti

  Zámek by měl být nastaven na úrovni systému Windows. Existuje i tato možnost uzamčení aplikace.

 • Konfigurace/Aplikace-Zabezpečení možnost nezobrazit pacienty v kartotéce při nezadání filtru

  Dosud se při spuštění aplikace a zobrazení kartotéky zobrazili pacienti od příjmení začínajícím písmenem A. Tato volba umožňuje eliminovat zobrzení od A a vyžaduje zadání specifického filtrovacího kritéria.

 • Zabezpečení sdíleného sběrného adresáře laboratorních výsledků uživatelským jménem a heslem
 • Logování přístupu k položkám dokumentace je povinně zapnuto (dosud volitelné)
 • Program nově vyžaduje silnější heslo po přihláčení - délka 7 min. znaků, velká i malá písmena a číslo nebo znak.

  Po spuštění programu se objeví výzva ke změně hesla, pokud heslo nevyhovuje podmínce.

Subjekty

 • Identifikace pacienta obsahuje nově pole TITUL ZA jménem pro správné zobrazení jména s tituly
 • Karta - Identifikace - Detaily - háček "Zasílat SMS" bude povolen měnit jen uživateli, který bude mít aktivní nové právo číslo 4-ZaslSMS

Ambulance

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2017
 • Přehled receptů - nový filtr podle skupiny pacientů
 • Přehled receptů - nový sloupec "eMail" (ve výchozím stavu je skrytý)
 • eRecept - výdaje na předpis z lékáren
 • eRecept - RLPO
 • Nový parametr "Konfigurace - Aplikace - Ambulance - Medikace/Recepty - eRecept-do názvu souboru PDF bude doplněno jméno pacienta" (ve výchozím stavu vypnuto)
 • Audiogram - nová tisková sestava "Audiogram - pravé a levé ucho samostatně".
 • Percentily - nové tlačítko "Přepsat" pro přepis dnešních hodnot percentilů do dekursu.

Pojišťovna

 • Nová verze DR 6.2.35 platná od 1. 4. 2018 (doplněk 36)
 • Doklad - možnost zrušení upozornění "Víkend" při zadání data. Upozornění lze zrušit na panelu v sekci Nastavení
 • Ambulantní doklad doplněn sloupec částka s celkovým součtem

  Částka za výkon je určena jedím ze způsobů:

  1) součinem počtu bodů a hodnoty bodu;

  2) specifickou cenou za balíčkový výkon vyjádřenou v korunách bez ohledu na body;

  3) hodnotou použitého materiálu (stomatologie, genetika)

  Sloupec Částka zobrazí výnos položky s ohledem na typ určení částky.

 • Číselník "Hromadně vyráběné léčivé přípravky (LEKY)" obsahuje homeopatika (ATC "V12")
 • Preferovaný výkon - určitý klinický výkon lze nastavit jako preferovaný

  Preferovaný výkon lze nastavit v Pojišťovna/Výkony/Zařazení. Pokud lékař vykáže nepreferovaný klinický výkon a je za daných podmínek možno vykázat lépe bonifikovaný preferovaný výkon, program při zavření dokladu zobrazí upozornění. Aby upozornění fungovalo, musí být preferovaný výkon zobrazen v InfoPanelu.

 • Doklad/frekventované - lze rozlišit zdroj pro frekventované položky na panelu z podepisujícího (výchozí) nebo přihlášeného

Nástroje

 • SMSEagle - nová privátní GSM brána
 • Automatické události - nový automat pro události objednávka, prevence a narozeniny v Konfigurace/Automatické události

  Automat lze nově konfigurovat specificky pro různá zařazení a dle mnoha kritérií: struktura, registrace, jazyk, pojišťovna atp. Automat lze vyzkoušet zatržením "Test". V tomto testovacím režimu nedochází k odeslílání zpráv, zprávy se jen logují do Nástroje/Přehledy-Protokol SMS nebo eMailů. Vygenerované zprávy lze z protokolu smazat .

 • Automatické odesílání SMS/eMailů

  V konfigurace/Automatické události je konfigurace nového odesílacího automatu. Nový automat umí aktuálně notifikaci objednávky z plánovače, blahopřání k narozeninám a odesílání prevence. V přípravě je očkování, prohlídky a dispenzarizace.

  Nový automat má tato vylepšení:

  1) lze definovat růné texty zpráv pro různá objednávací místa;

  2) lze nastavit primárně odeslání SMS a sekundárně eMailu, nemá-li pacient nastaven telefon či povoleny SMS;

  3) Lze nastavit odesílání o i víkendu nebo naopak s výjimkou víkendu či svátku (zpráva na pondělí přijde v pátek);

  4) lze zasílat různé jazykové verze dle jazyka či státní příslušnosti pacienta;

  5) automat má testovací režim (zatržítko Test), zprávy se generují pouze do přehledu s možností vymazání/opakování (Nástroje/Přehledy/Protokol SMS nebo eMailů);

  6) opakované zprávy (např. 7 dnů a 1 den před termínem).

  UPOZORNĚNÍ: program se snaží převést z minulých verzí nastavení automatu pro odesílání termínů objednávek. Prosíme klienty o validaci nastavení v Konfigurace/Automatické události. Horká linka je připavena pomoci s tímto nastavením.

 • Ruční odesílání SMS a e-mailů - v případě marketingového rozesílání se bude odesílat jen pacientům, kteří dali souhlas
 • Výběr podepisujícího - nová funkce Pracoviště z podepisujícího

  Volba Program / Identita/Podepisující umožňuje přepínat identitu lékaře (lékař s více odbornostmi na více pracovištích) či měnit podepisujícího (typicky sestra pracující pod více lékaři).

  Rekapitulace voleb na formuláři Identita/podepisující (volby se vzálemně vylučují):

  Shoda pracoviště = filtr podepisujících - horní tabulka Identita filtuje dolní tabulku Podepisující.

  Pracoviště z podepisujícího = dohledání uživatele v identitě na základě podepisujícího - dolní tabulka Podepisující dohledává odpovídající záznam v horní tabulce Identita.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Tlačítko v přehledech je nově dostupné i bez změny ve filtru. Změnu ve filtru indikuje podtržení titulku tlačítka

  Dosud bylo tlačítko v přehledech dostupné pouze po změně filtru (přenačtení dat bylo možné jen na F5/Refresh). Je pravdou, že je účelné mít možnost načíst data kdykoli - uživatel změní data na jiném formuláři, jiný uživatel změní data atp. Nově je talčítko nedostupné pouze po dobu vykonávání dotazu.

 • Upraveno doplňování data při částečném zadání den.měsíc

  Nová úprava zajišťuje, že pokud je zadávaný den.měsíc blíže k současnosti, doplní se bližší termín vzhledem k aktuálnímu datu. Pokud 10.1.2018 zadám 6.12. nebo 0612 , doplní se 6.12.2017. Obecně se od 1.6. doplňuje jen aktuální rok, do se 1.6. zkoumá, co je blíž, jestli dané datum minulého roku nebo aktuální datum daného roku.

Subjekty

 • Kartotéka nové právo Archiv ve významu vidět archiv

Ambulance

 • Přidán očkovací plán pro Vacteta a Gardasil 9
 • Ambulance/Přehledy/Specializovaná vyštětření - nový filtr stav [neg.|poz.|Neurčeno]. Stav neurčeno indikuje položky pro vyhodnocení či zpracování

Pojišťovna

 • Vyžádaná páče a Foniatrický doklad - možnost nastavení výchozího požadujícího IČP (Panel na dokladu/Nastavení)
 • Těhotenské balíčky indikace minimálního naplnění (zelená) a maximálního (červená) v InfoPanelu

Informační systém SmartMEDIX®

 • Identita/podepisující - popis využití a shrnutí funkčnosti

  • Každý deníkový záznam (recept, dekurs, účet apod.) nese dvě vazby na personál:
   a) ZADAL - kdo záznam skutečně vytvořil na základě identity;
   b) PODPIS - kdo záznam podepsal. Pokud není změněn podepisující, platí PODPIS = ZADAL.
  • IDENTITA - znamená možnost přepínat svou identitu mezi více pracovišti (lékař má více odborností nebo je zařazen na více pracovištích). Za vymezených podmínek lze pracovat pod více cizími identitami a použít tak identitu pro rychlé přehlášení.
  • PODEPISUJÍCÍ - znamená možnost práce v zastoupení za podepisovaného. Pokud je po přihlášení podepisující změněn, např. sestra na lékaře, nese pak nově pořízený záznam příznak sestry i lékaře. V přehledech je sestra ve sloupci Zadal a lékař ve sloupci Podpis. Tuto vlastnost lze s výhodou použít např. u hromadného vystavení dokumentů - sestra dokumenty nachystá a podepíše lékařem, lékař v přehledu nalezne jím podepsané dokumenty, které zvaliduje a finalizuje.
  • Identitu/popepisujícího lze změnit klikem na zkratku uživatele v menu nebo v Program - Identita/podepisující.
  • Podepisující uživatel je indikován zkratkou liště hlavního menu (pokud je používáno nové menu) a dále v záhlaví programu spolu s dalšími informacemi. Indikace podepisujícího v menu může být podbarvena, pokud má podepisovaný uživatel nastavenou barvu buď v personálu nebo na příslušné pozici organizační struktury.
  • Oprávnění k podpisu lze nastavit v Konfigurace/Zařízení - uživatel (vybrán lékař) záložka Identita/podepisující ve významu tyto sestry mohou podepisovat daného lékaře. Oprávnění lze kdykoli odebrat.
  • Změnit podepisujícího lze:
   a) v průběhu práce vyvoláním dialogu Identita/Podepisující a výběrem příslušného záznamu podepisujícího;
   b) pokud je vyžadováno přednastavení podepisujícího rovnou při přihlášení, lze toto nastavit u sestry v Konfigurace/Zařízení - uživatel pole Podepisující (vhodné nastavit, pokud sestra pracuje pod jedním lékařem);
   c) pokud je vyžadován dotaz na podepisujícího po přihlášení, lze nastavit v Konfigurace/Uživatel - Prostředí zatržítko "Zobrazit dotaz na identitu/podepisujícího po spuštění". Nastavení dialogu je výhodné, pokud sestra pracuje pod více lékaři v rámci zamezení opomenutí.
  • Pokud si uživatel přeje přepínat pouze podepisujícího, je horní část dialogu s výběrem identity nadbytečná. Pro tento případ lze tabulku identita sbalit klikem do záhlaví. Formulář si toto nastavení pamatuje a při příštím otevření je horní tabulka sbalená a fokus je nastaven v dolní tabulce Podepisující.

Subjekty

 • Identifikace - adresa rozšířena o krátký dodatek (patro, zvonek atp.)

  Bližší informace k adrese se občas vyskutuje u ulice. To je však na závadu pro eRecept - CÚER recept odmítne. Pro tyto případy lze doplňující informaci k adrese zadat do pole Dodatek.

Ambulance

 • eRecept - úpravy

  - Recept - do bočního panelu přidán nový parametr "Ctrl+P (odeslání eReceptu)" , ve výchozím stavu neaktivní. Když se tento parametr aktivuje, tak klávesou Ctrl+P se bude odesílat eRecept.

  - eRecept - nové tiskové sestavy:

  eRecept - průvodka (hromadně na A4)

  eRecept - zjednodušená průvodka (hromadně na A4)

  - eRecept - umožnění přihlášenému lékaři odesílat do CÚeR lékové položky, které vytvořila sestra, která nemá nastaveny certifikáty. Takové položky změní podepisujícího na aktuálního uživatele a jménem aktuálního lékaře se odešlou do úložiště eReceptů.

  - eRecept - parametr "U cizinců nebo samoplátců povolit odesílat číslo pojištěnce a kód pojišťovny" bude ve výchozím stavu nezaháčkován (opačně než doteď).

  - eRecept - v případě, že poskytovatel zdravotních služeb nemá IČP, tak se do povinného parametru IČP vloží hodnota "00000000".

  - Přehled receptů - hromadné vytváření eReceptů z připravených lékových položek se bude spouštět pomocí 2 tlačítek: "eRecept Podepisující" (dosavadní způsob - původní tlačítko "eRecept") a nové tlačítko "eRecept Přihlášený".

  - Recept - dialog upozornění na indikační omezení lze potvrdit klávesou Enter.

 • eRecept - shrnutí možností vystavení

  Odeslání eReceptu vyžaduje dostupnost certifikátu. V tuto chvíli může být certifikát naimportovaný v systému nebo na externím prostředku (token nebo čipová karta). Možnosti vystavení eReceptu:

  1. Vystavení a odeslání eReceptu lékařem;
  2. Vystavení eReceptu sestrou = příprava záznamu, vlastní validace a odeslání eReceptu lékařem z karty pacienta;
  3. Hromadné vystavení eReceptů sestrou = příprava záznamů, vlastní validace a odeslání eReceptů lékařem z přehledu receptů (Ambulance/Přehledy/Recepty). Pokud v zařízení pracuje více lékařů a sestra pracuje pod lékařem jako podepisujícím, může lékař v přehledu vyfiltrovat jen své záznamy k validaci a odeslání.
  4. Sestra pracuje buď pod identitou lékaře nebo má lékaře jako podepisujícího (na základě příslušných oprávnění) a vystavuje eRecepty jako lékař.
   Tato možnost nevyhovuje normě eIDAS (certifikát na externím prostředku) platné od září 2018 a od tohoto termínu patrně nebude dostupná.

 • Dekurs - Panel přítomného stavu - v bočním panelu je nový parametr "Předešlý přítomný stav"

  Když bude parametr "Předešlý přítomný stav" neaktivní, tak v panelu přítoného stavu se bude zobrazovat jen přítomný stav z aktuálního dne.

  Ve výchozím stavu je parametr aktivní (dosavadní funkcionalita).

Pojišťovna

 • Těhotenské balíčky - určení počátku trimestru z hlediska vykazování na základě signálního výkonu

Konfigurace

 • Přidána podpora externího programu TopCon

Informační systém SmartMEDIX®

 • Možnost zobrazit dialog Identita/podepisující po přihlášení

  Zobrazení dialogu Identita/Podepisující je výhodné v situaci, kdy sestra pracuje pod více lékaři a přeje si na počátku vybrat správného podepisujícího.

  Pokud sestra pracuje pouze pod jedním lékařem, je výhodné nastavit podepisujícího v konfiguraci organizační struktury a toto nastavení se použije po spuštění.

  Funkci lze aktivovat v Konfigurace/Uživatel/Prostředí: zatržítko Zobrazit dotaz na identitu/podepisujícího po spuštění.

 • Zrušení vystavování receptů Ošetřujícím lékařem, pokud je nastaven v rámci pracoviště

  Zařízení typu LDN používala při vystavení receptu identitu lékaře s rolí Ošetřující lékař. Tato věc byla s ohledem na eRecept zrušena, protože byla v kolizi s výběrem identity/podepisujícího. Pro zachování původního způsobu práce je potřeba nastavit personálu jako podepisujícího původního ošetřujícího lékaře nebo náležitě přepnout Identitu/podepisujícího.

  Volba ošetřující lékař nadále ovlivňuje vystavování poukazů - požaduje ošetřující lékař.

 • Změna podepisujícího nese zároveň změnu účetní jednotky

  Pokud je sestra přihlášena pod pracovištěm s výchozím IČP/odborností, pak změnou podepisujícího na sebe bere IČP a odbornost podepisovaného lékaře.

Ambulance

 • eRecept - optimalizace komunikace s Centrálním úložištěm eReceptů (CÚeR)
 • eRecept - možnost nastavení výchozího důvodu vystavení papírového receptu

  Platnost od 1.1.2018.

  Nastavení lze provést v konfigurace/Aplikace/Ambulance. Nastavení je výhodné úsporou kliku, pokud převažuje jeden důvod.

  Důvod se tiskne v dolní části receptu.

 • Neschopenka uchazeče o zaměstnání - nové tiskové sestavy s bílým pozadím a pro duplex

  Nové tiskové sestavy:

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (A4)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (A4 duplex)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4)

  - Neschopenka uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4 duplex)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (A4)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (A4 duplex)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4)

  - Potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání (bílé pozadí A4 duplex)

Pojišťovna

 • InfoPanel pojišťovny zobrazuje počet vykázání daného výkonu v nedávném období

  Příklad zobrazení je: Výkon 09532 7x/12měs Indikace sleduje posledních maximálně 12 vykázání za dobu nejdéle 12 posledních měsíců (pokud vykázání > 1). Na titulek při najetí myši (hint) lze zobrazit konkrétní dny vykázání.

Finance

 • Souhrn za sazby DPH v Finance/Přehledy/Výnosy záložka souhrn volba Přehled dle sazeb DPH

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nová verze sady komponent pro elektronickou komunikaci a práci s dokumenty
 • Podpora archivačního PDF ve formátu PAdES BES s časovým razítkem pro dlouhodobou archivaci dokumentů
 • Podpora kvalifikovaných časových razítek I.CA
 • Podpora kvalifikovaných časových razítek PostSignum CA se zvýhodněnou cenovou politikou
 • Aktualizován modul pro vzdálenou pomoc - TeamViewer 13
 • Tiskový dialog: přepracován export do formátu XLS a přidán nový export do formátu XLSX
 • Nový font Segoe - kontrastní a čitelné písmo (lze vyzkoušet v Konfigurace/Zobrazení)
 • Rozšíření konceptu identita/podepisující

  SmartMEDIX rozlišuje dva koncepty pro přehlašování či práci v zastoupení:

  1) IDENTITA - znamená možnost přepínat svou identitu mezi více pracovišti (lékař má více odborností nebo je zařazen na více pracovištích). Za vymezených podmínek lze pracovat pod více cizími identitami a použít tak identitu pro rychlé přehlášení.

  2) PODEPISUJÍCÍ - znamená možnost práce v zastoupení. Pokud je po přihlášení podepisující změněn, např. sestra na lékaře, nese pak nově pořízený záznam příznak sestry i lékaře. V přehledech je pak sestra ve sloupci Zadal a lékař ve sloupci Podpis. Tuto vlastnost lze s výhodou použít např. u hromadného vystavení dokumentů - sestra dokumenty nachystá a podepíše lékařem, lékař v přehledu nalezne jím podepsané dokumenty, které zvaliduje a finalizuje.

  Dosud bylo možno k uživateli nastavit jednoho podepisujícího. Tato možnost zůstává, existuje nová možnost nadefinovat podepisujících více např. pro případ jedna sestra pracuje pro více lékařů.

  Konfiguraci identity/podepisujícího lze provést v Konfigurace/zařízení u příslušného lékaře (ve významu kdo může podepisovat lékaře) - záložka Oprávnění k identitě/podpisu.

 • Indikace přihlášeného/identity/podepisujícího v levém horním rohu aplikace

  V levém horním rohu je indikován uživatel, který podepisuje dokumenty (prakticky jakým vládne podpisem/tazítkem). Je to ve výchozím stavu přihlášený uživatel nebo uživatel změněný na základě Podepisující/Identita. Pokud má uživatel nastavenou barvu (buď v orgranizační struktuře na příslušném místě nebo v personálu), zobrazí se údaj s podbarvením. Barva pomáhá rozlišit více odborností jednoho lékaře nebo podepisujícího při práci v zastoupení. Prakticky je výhodné zadat barvu lékařům sestry ponechat bez. Sestra pak vidí, kterého lékaře podepisuje. Indikace podpisu

Subjekty

 • Správa hovorů recepce
 • Identifikace/Akce... lze sloučit všechny výskyty čísla pojištěnce na aktuální záznam pacienta

Ambulance

 • eRecept - aktualizace Rozhraní IS eRecept verze 201704A update5 - 1.3.0.Final

  Implementace ztotožňování pacientů vůči Registru obyvatel (ROB).

 • Možnost úpravy stylu dekursu
 • Rozšíření těhotenského dekursu
 • Podpora worklistu pro xVision
 • Přehled receptů - nová záložka "Připravené"

  V tabulce budou zobrazeny ještě nevytištěné a ještě neodeslané lékové položky do Centrálního úložiště eReceptů (CÚeR).

  Připravené položky lze tlačítkem "eRecept" hromadně odeslat do Centrálního úložiště eReceptů (CÚeR). Tlačítkem "Recept" lze položky hromadně vytisknout.

 • Recepty přehled dodána možnost filtrování za podepisujícího

  Každý záznam recept nevyjímaje má svého původce - atribut Zadal. Některé entity mají atribut Podepsal. Například sestra může změnit podepisujícího a vystavit recept s podpisem lékaře (analogie s razítkem a podpisem v zastoupení). Takto pořízené záznamy lze filtrovat v přehledu Recepty na základě filtru Podepsal v záhlaví formuláře.

 • Infopanel - Ambulance - nový panel "Recepty" (ve výchozím stavu je skrytý)
 • Neschopenky - přidána nový typ neschopenky pro uchazeče o zaměstnání pro Úřad práce
 • Neschopenky - nový poukaz pro evidenci potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání v ZZ(ÚP)
 • Hlavička dekursu (v historii) doplněna o součet bodů a plateb za daný den

Pojišťovna

 • Úpravy těhotenských balíčků

  1) Indikace aktuálního trimestru

  2) Balíček daného trimestru začíná povinným/signálním kódem

  3) Upozornění, pokud uživatel přeskočí vykázání povinného/signálního výkonu

 • Smluvní výkon může mít specifickou cenu v Kč (bez nutnosti změnového výkonu)

  Vykazování například operačních či zákrokových výkonů může být velmi variabilní (výkon XXXXX má smluvní hodnotu A u VZP a B u jiné pojišťovny a částka musí jít do faktury bez ohledu na počet bodů za výkon z číselníku a hodnotu bodu)..

  Specifické vykazování lze nastavit buď jako doposud změnovým výkonem (pro danou pojišťovnu cena dána počtem bodů x hodnota bodů 1) nebo lze cenu přímo zadat v pojmenovaném profilu u daného výkonu.

  Lze nastavit u profilu v Pojišťovna/Smlouvy - Profily výkonů.

 • Interní výkon

  Interní výkon lze nastavit profilech (Pojišťovna/Smlouvy-Profily). Interní výkon je určen pro vnitřní potřebu a při vykázání se tento výkon archivuje (nejde do dávky).

 • Sdružené výkony - lze definovat pořadí vykázání výkonů
 • Kombinace výkonů - nové pravidlo Vykázat současně

  Ke stávajícím negativně formulovaným pravidlům Následnost vyloučena a Současně vyloučeno přibylo nové pozitivní pravidlo Vyžadováno současně (výkon1+položka z množiny).

  Lze definovat výkon, ke kterému je nutno vykázat některý z výkonů definované množiny. Např. použití mikroskopu A s odběrem vzorku B nebo jiným výkonem C, D, E...

  Pravidlo lze definovat v Pojišťovna/Výkony - Kombinace výkonů. Pravidlo se kontroluje při uzavření dokladu nebo při dávkách.

 • Indikace "Pacient nemá zdravotní pojištění" v kartě pokud je uživatel přihlášen pod IČP
 • Denní souhrn - zobrazení seznamu výkonů a řádkových diagnóz ve dni s možností filtrování

  V denním souhrnu lze analyzovat vykázání navazujících výkonů spolu s diagnózami, např. je výkon A nebo B a není k tomuto C nebo výkon D a nemá správnou diagnózu.

  Dále je možné na záložce účetní jednotky dogenerovat výkon k danému zobrazení.

 • Přehled dokladů v pojišťovně nově zobrazuje náhled vykázaných výkonů v řádku
 • Náklady na péči - lze nastavit sloupce, které tvoří celkový součet (napr. pouze výkony a ZUM/ZULP)
 • Pojišťovna/Přehledy/Výkony rozšíření záložky souhrn

  1) souhrn doplněn o souhrn za pracoviště a účetní jednotky

  2) identifikátor rozdělen na dvě pole, např. u pacienta jméno a číslo pojištěnce

 • Limit v infopanelu pojišťovny - zobrazení PURO a počtu unicitních pojištěnců k referenčnímu období

  Pro zobrazení limitu je nutno nadefinovat segment péče z jednoho či více IČP, za které má být limit sledován (klik na Limit v infopanelu). Pro jednotlivé roky a pojišťovny lze zadat/vyčíslit limit péče ve vztahu k aktuálnímu období.

  Zobrazení PURO je orientačně vyčísleno v bodech a nezahrnuje ZUP/ZULP.

 • Vyúčtování dávek - Export - Automat - možnost faktury (ve formátu PDF) odeslat e-mailem

Finance

 • Provize firmám z vystavených dokladů na základě kategorií sortimentu

  V konfigurace/Aplikace/Finance lze nastavit režim práce s provizemi. Na stejném formuláři níže lze jednotlivým kategoriím sortimentu nastavit výši provize.

  Při vystavení dokladu lze zadat firmu oprávněnou pro výplatu provize. Výše provizí je dostupná jednotlivě i souhrnně za firmy v Finance/Přehledy/Provize.

  Zatím je výše provize dané kategorie fixní. V budoucnu se počítá s možností stanovi výši provize individuálně pro jednotlivé firmy.

Nástroje

 • eDokumenty - tlačítko "Uložit" pro hromadné ukládání (export) eDokumentů z repozitoře do souborů

Laboratorní výsledky

 • Rozšíření možností filtru laboratorních výsledků

Obrazová dokumentace

 • Zrychlení načítání obrázků do obrazové dokumentace

Konfigurace

 • Vzorový profil pracovníka na pracovišti

  Při přiřazení nového pracovníka na pracoviště se automaticky nakopíruje tento vzorový profil pracovníkovi.

 • Automatické odesílání zpráv (objednávky, prevence, očkování) nově počítá termín odeslání za pracovní dny, není-li nastaveno odesílání o víkendech a svátcích.

  Příklady odeslání za pracovní dny:

  Je pátek, nastaven termín -1 den (1 den předem), odešle se zpráva objednaným na pondělí.

  Je čtvrtek, nastaven termín -4 dny (4 dny předem), odešle se zpráva objednaným na středu.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Podpora externího programu CardioLine

Subjekty

 • Ukázat na mapě adresu pacienta - nově je umožněno používat Seznam mapy.

  Změna se provede ve volbě "Konfigurace - Uživatel - Prostředí - Zdroj map pro zobrazení adresy na mapě".

  Program podporuje: Google maps a Seznam mapy.

 • Čekárny - v Konfigurace/Aplikace/Kartotéka a čekárny lze nastavit "Pracovat s čekárnami" s možnostmi: všemi nebo přihlášeného Zařízení/Oddělení/Pracoviště.

  Existují nově dva režimy práce s čekárnami:

  1) Všechny čekárny/na jednom místě – všichni vidí do všech čekáren (stávající a výchozí stav). Např. recepce může posílat klienty kamkoli.

  2) Na více místech – ordinace jsou v různých místech a nemá smysl zobrazovat vzdálené čekárny. Pro tuto situaci se hodí nová volba možnosti práce s čekárnami přihlášeného Zařízení/Oddělení/Pracoviště.

Ambulance

 • Nový poukaz Průvodní list k pitvě
 • Lékařský posudek způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů
 • Možnost přidat poučení s aplikací očkovací vakcíny.
 • Neschopenky - Žádosti - nová žádost "Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby".

Pojišťovna

 • Odesílání dávek na Portál ZP - možnost odesílat přes SMS autentifikaci (bez autorizace digitálním certifikátem).
 • Dávky - možnost kontroly on-line B2B stavu pojištění pro pacienty vstupující do dávek, kapitací či registrací.
 • Denní souhrn nově zobrazuje v seznamu výkonů i diagnózu v závorce a dále sloupec s léčivy.
 • Přehled výkonů tlačítko na panelu umožňuje nově změnit i základní dg. mimo dosavadní řádková dg. a výkon na základě zvolených kritérií (pokud dg. A, nahraď dg. B).
 • Odesílání dávek vyúčtování a registrací na Portál ZP - již není nutné používat externí modul AssecoPzp.dll.

  V případě problému s novou komunikací s Portálem ZP je možné se vrátit k původní funkcionalitě - viz "Konfigurace - Aplikace - Pojišťovna - Vyúčtování dávek", zaháčkovat "Portál ZP - odesílat vyúčtování dávek přes externí modul ASSECOPZP.dll".

Finance

 • Pracovnělékařská služba (závodní péče) umožňuje nově definici šablon zařazení s prohlídkami pro rychlejší zadávání v Konfigurace/číselníky sekce PLS

,