Novinky programu SmartMEDIX® | MEDAX Systems s.r.o.

Novinky programu SmartMEDIX®

Verze 6.0.0.4024.01.2022

Informační systém SmartMEDIX®

 • Nový podpisový certifikát ověřující důvěryhodnost instalačních souborů a programu

Subjekty

 • SmartVoIP - integrovaný VoIP telefon s možností automatického zpracování hovorů

Ambulance

 • Očkování COVID-19 - v dolní části dialogu je nový parametr "Po odeslání očkování načíst a vytisknout vakcinační certifikát z ÚZIS"

  Když se zaháčkuje, tak po odeslání očkování proti Covid-19 na ÚZIS se automaticky stáhne a vytiskne vakcinační certifikát (zobrazí se tiskový dialog, na kterou tiskárnu vytisknout).

 • Recept - nový dialog pro výběr D.S.

Pojišťovna

 • VZP B2B Stav pojištění pro odbornosti 603 a 014
 • Stomatologie - přímé natížení účtu pacienta z dokladu Stomatologický, pokud existuje kód STOMAV s cenou bez vazby na kód STOMAG (poj nehradí)

  Výše uvedený způsob umožňuje zadávat kódy STOMAV jedním způsobem do Stomatologického dokladu bez ohledu na úhradu. Pokud pojišťovna daný kód nehradí, pak se účet pacienta natíží celou částkou a položka stomatologického dokladu se zruší.

Ambulance

 • eRecept s modrým pruhem platný od 1.1.2022

Pojišťovna

 • Implementace číselníku STOMAV pro import do stomatologických výrobků v Konfigurace/Číselníky/Vlastní - Stomatologie
 • Číselník léků - vedle hledacího pole dle ATC skupin bylo přidáno nové hledací pole dle indikačních skupin léčiv
 • Sdružené výkony na panelu dokladu zobrazují tip s obsahem sdruženého výkonu po najetí myši

Informační systém SmartMEDIX®

 • Připraveno pro Windows 11
 • Informační panel, který je ve výchozím stavu na pravé straně, lze volitelně na kontextové menu v záhlaví kategorie přesunout do levé části obrazovky volbou Informační panel DOLEVA/DOPRAVA
 • Možnost automatického ukončení SmartMEDIXu při nečinnosti lze nově konfigurovat na personál atributem LogOut (počet minut)

  Možnosti nastavení uzamčení či ukončení aplikace jsou:

  1. V Konfigurace/Aplikace/Zabezpečení lze centrálně nastavit uzamčení nebo ukončení jak počet minut nečinnosti ve Windows
  2. V Konfigurace/Personál lze individuálně pro jednotlivé uživatele nastavit ukončení jako počet minut nečinnosti ve SmartMEDIXu

 • SmartLOADER - automatická aktualizace síťových instalací SmartMEDIXu (sdílené spouštění)
 • V konfigurace/Personál lze nově nastavit omezení pro zobrazení počtu dnů v přehledech separátně pro ambulanci, laboratoř, finance a pojišťovnu
 • Editace sestav v tiskovém modulu umožňuje nově výběr prvku ze seznamu pro rychlejší úpravy oproti původnímu rozbalovacímu seznamu

Subjekty

 • Upozornění na nevykázaný výkon při zavření karty se nově objeví v případě, že je druh pojištění 2 nebo 4. Vypnutí upozornění tak funguje pouze pro druh pojištění 1

Ambulance

 • Import očkovacích schémat (SÚKL)
 • SÚKL eOčkování (modul CÚzO) - elektronické záznamy očkování pro lékaře od 1.1.2022
 • Tisk historie dekurzů za období

  Pravé tlačítko myši na historii dekursů - Tisk za období

 • ÚZIS eReg REST API (očkování Covid-19 v ISIN) - aktualizace API platná od 14.12.2021

  Nově jsou kontraindikace na očkování rozděleny na trvalé a dočasné.

 • Šablony poukazů na pracoviště / oddělení
 • Worklist - Uživatelský číselník akvizičních modalit
 • Výchozí akviziční modalita na pracoviště
 • Neschopenka - Karanténa

  Při vytvoření Karantény program zjistí, zda daný pacient nemá v plánovači nějaké nadcházející objednávky. Pokud Ano, tak je zobrazí a dá možnost vybrané rovnou smazat. (tak aby se náhodou neodeslaly upozornění SMS/email, že má přijít, když je v Karanténě)

 • Radiodiagnostika - snímek lze nově Od-popsat by-li nastaven příznak popisu omylem
 • V Přehledu Očkování je nyní možné přímo zpracovat Seznam pro Neočkované pacienty a zaslat tak hromadný email s požadovanou informací
 • Kalkulátor SCORE v přítomném stavu nově obsahuje údaj o cévním věku a pro vlastní výpočet SCORE lze upravovat parametry převzaté z přítomného stavu
 • Přítomný stav obsahuje nový kalkulátor Riziko krvácení při antikoagulaci (HAS-BLED) a Riziko ischémie při nevalvulární fibrilaci síní (CHA2DS2-VASc)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - do tlačítka "Potvrzení" přidána nová položka "Žádanka o léčebné podání monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2"
 • Natížení účtu pacienta na základě ohodnocení metod laboratorní žádanky
 • Recept - v horní části volby je nový filtrační řádek, který funguje nad všemi sloupci tabulky současně. Původní filtrování v záhlaví jednotlivých sloupců tabulky je zachováno
 • Recepty - upozornění na předepsání léku s indikačním omezením lze vypnout pro zvolené ATC skupiny
 • Bočním panelům frází (v dekursu, receptu, poukazech, atd.) lze nastavit velikosti písma: výchozí / malé / menší. (varianta "menší" je nově přidaná)

Pojišťovna

 • Stomatolog - při vykázání výkonu 00900 u neregistrovaného pacienta se nově zobrazí dotaz na registraci pacienta
 • Pojišťovna/Dávky nově upozorňují na možnost automatického vykázání bonifikačního výkonu 99928 k první či posilující dávce covid vakcíny

  Pokud vykazujete rovněž 99929 BONIFIKACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ZA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ, pak je optimální tyto výkony vykázat ručně na základě jednotlivých případů a následně 99928 dovykázat automaticky.

 • Pojišťovna/Dávky nově upozorňují na možnost automatického vykázání epizody péče či signálního výkonu klinického vyšetření
 • Dávky nově obsahují atributy Cena celkem a Body celkem (nepovinné údaje) ve větě dokladu typu ambulantní, vyžádaná, nepravidelá a ústavní péče
 • Pojišťovna/Smlouvy/Profily - nově lze hromadně přidat výkon(y) do více vybraných profilů
 • Pediatrie: nabídka vykázání edukace k očkování 02160 proběhne pouze u první dávky vakcíny (ne za předpokladu, že 02160 ještě nebyl vykázán k dané vakcíně jako doposud)
 • Přihlašovací údaje k portálu 211 jsou nově evidovány v Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní pojišťovny (s novou verzí dojde k převzetí z původního úložiště)
 • Přímé odeslání dávek a faktur na PVZP 333 tlačítkem v exportu dávek. Podmínkou odeslání je vyplnění přístupových údajů v Pojišťovna/Smlouvy/Smluvní - Portál (přihlášení+heslo)
 • Pojišťovna/Smlouvy/Segmenty umožňují definovat výkony nevstupující do nákladů (např. 99949) v přehledech Náklady na léčbu a PURO
 • Ambulantní doklad je pro odbornosti 001, 002, 101, 103 a 107 rozšířen o usnadnění zadávání výkonů bonifikačních programů (hypertenze, diabetes, obezita, dyslipidemie)
 • Zařazení výkonů umožňuje nově zadat pozitivní seznam dg., se kterými lze výkon vykázat. Vykázání s jinou dg. než ze seznamu je indikováno při zadání v dokladu a v dávkách

  Pokud seznam obsahuje jedinou dg., předvyplní se tato při vykázání příslušného výkonu.

 • Zdravotní karta - Identifikace - Stav pojištění - možnost získat údaje o registracích pojištěnce u registrujících a praktických lékařů odborností 001, 002, 014 a 603

Finance

 • Sortiment - jednotlivé položky lze nově zařadit pod typ pracoviště a vytvořit tak různé ceníky pro jednotlivá pracoviště pro zadávání do účtu

  Každému pracovišti lze v Konfigurace/Zařízení/Pracoviště přiřadit typ z uživatelského číselníku typů pracovišť. V rámci většího zařízení tak lze rozlišit např. praktické a odborné lékaře. Mějme pro příklad položku "Prohlídka na řidičský průkaz", kterou přiřadíme pouze typu pracoviště Praktický lékař a nebude se tak zobrazovat odborným lékařům. Obecné nezařazené položky sortimentu/ceníku se zobrazí všem.

Objednávkový kalendář

 • SmartMEDIX.Net - rozšíření nastavení vzkazů a příloh
 • SmartMEDIX.Net - odeslání formuláře s žádostí o vystavení Žádanky na vyšetření COVID-19
 • Plánovač v replikaci ukládá nově informaci o termínech objednávek na cloud pro on-line ověření dostupnosti termínu a eliminaci duplicit v objednávkách vzhledem k latenci přenosu objednávek mezi uzly

Konfigurace

 • Automatické události

  Nový typ události Skupiny. Umožní odeslat upozornění na končící platnost zařazení do nějaké skupiny.

Ambulance

 • ÚZIS eReg REST API (očkování Covid-19 v ISIN) - aktualizace API platná od 22.11.2021

  Kontraindikace

  Zásadní změna spočívá v tom, že nově se bude do ISIN zadávat kontraindikace pro každou očkovací látku, a to výběrem kontraindikace dle SPC. Kontraindikace již tedy nebude zadávána pouze textem obecně. Nově bude mít nárok na bezplatný test osoba, která má alespoň jednu kontraindikaci ke každé aktuálně registrované očkovací látce (takto bude fungovat funkce ISIN na ověření nároku na test zdarma). Původně zaznamenané textové kontraindikace budou pro test zdarma také zohledňovány, ale nově je již nebude možné pouze v textovém formátu zadat.

  Atribut pojišťovny v dávce vakcinace

  Co se týká povinného atributu zdravotní pojišťovny u zápisu vakcinační dávky přes API, povinnost tohoto atributu bude posunuta o týden (původně ÚZIS uváděl povinnost od 15.11.). Tedy, k povinnost zadávat označení pojišťovny u každé dávky přes API bude implementována ze strany ÚZIS v týdnu od 22.11.

 • ÚZIS eReg REST API (očkování Covid-19 v ISIN) - aktualizace API platná od 15.11.2021

  Zaznamenání kontraindikací v ISIN:

  Novinkou je pole IČP subjektu, který kontraindikaci vytvořil, tedy diagnostikoval. V API bude nové pole povinné od 15.11.2021. Program SmartMEDIX nové pole automaticky vyplní podle údajů z přihlášeného uživatele.

  Povinné pole pojišťovny:

  V týdnu od 15.11.2021 dojde ze strany ÚZIS ke zpovinnění položky pojišťovna při zadávání vakcinací. Program SmartMEDIX tedy bude automaticky při odesílání vakcinace do ÚZIS také odesílat kód zdravotní pojišťovny pacienta.

Informační systém SmartMEDIX®

 • Ve výběrníku barev je nově možnost uložení si oblíbené barvy

Subjekty

 • Integrován VoIP telefon se zápisem příchozích a odchozích hovorů

Ambulance

 • Ukládání šablon laboratorních žádanek na pracoviště či oddělení
 • Zobrazení hodnoty metody v grafu trendu laboratorních výsledků
 • Možnost nastavení výchozí záložky v laboratorních výsledcích
 • Očkování COVID-19 - evidence "posilovací" dávky vakcíny
 • Očkování COVID-19 - možnost načítat, vytvářet nebo smazat kontraindikaci k očkování COVID-19 u pacienta (ISIN)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - možnost načítat kontraindikaci k očkování COVID-19 u pacienta z ISIN

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Smlouvy umožňuje zadat kódy pseudo-pojištění 300/800/999 pro účely testování a očkování

Objednávkový kalendář

 • SmartMedixNet - zobrazení plánovaných i provedených prohlídek
 • SmartMedixNet - zobrazení plánovaných i provedených očkování

Laboratorní výsledky

 • Laboratorní poukaz - možnost zápisu zprávy výběrem souboru frází
 • Automatické doplnění primárního vzorku dle vybraných metod laboratorní žádanky

Ambulance

 • Aktualizace předloh poukazů dle platné metodiky

  Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

  Poukaz na foniatrickou pomůcku

  Poukaz na brýle a optické pomůcky

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - možnost ověření, jestli pacient splňuje podmínky pro antigenní a PCR testování

  - Před přímým odesláním žádanky do ISIN (ÚZIS) program automaticky ověří, jestli pacient splňuje podmínky pro Ag a PCR testování. Kontrolu lze vypnout v pravém bočním panelu, v sekci "Nastavení", odháčkuje se "Před odesláním žádanky ověřit, jestli pacient splňuje podmínky pro Ag a PCR testování".

  - Vedle tlačítka "Odeslat" je podnabídka, ve které je nová volba "Ověřit, jestli pacient splňuje podmínky pro Ag a PCR testování". Volba slouží pro ruční spuštění ověření pacienta a výsledek ověření se zobrazí v info-dialogu.

 • Očkování COVID-19 - implementace nové verze ÚZIS ISIN Očko (API), která umožní přes API zapsat a ověřit uznané očkování ve 3. zemi
 • Upozornění na HPV test u pacientek ve věku 35 a 45 let pro odbornost gynekologie při otevření karty s možností indikace provedení testu

Pojišťovna

 • Dávky/Faktury přidán vícenásobný filtr pro IČZ/IČP

Nemocnice

 • Hlavní operační výkon lze vykázat tlačítkem na formuláři Operace chorobopisu

Depozita

 • Upravena indikace ceny na skladové kartě - úhrada (doplatek pokud ZUM/ZULP a smluvní poj.) se bere prioritně z: 1) skladové karty; 2) sortimentu/ceníku; 3) číselníku pokud ZUM/ZULP sk. 1-4
 • Skladový sortiment může mít rozdílné měrné jednotky pro sortiment a pro sklad

  Většinou je sortiment i sklad veden v identické měrné jednotce, typicky za kusy. Existují přípravky, u kterých je sklad veden na kusy, avšak cena je stanovena číselníkem za celé balení. V takovém případě je vhodné rozlišit měrnou jednotku sortimentu (bal) a měrnou jednotku skladu (např. ks). V případě příravku, který má např. 10 kusů v balení je pak ve skladu evidován výdej 1ks a v dokladu na pojišťovnu či účtu ve financích je 0,1 bal.

 • Při vyskladnění kusů z balení z dokladu pojišťovny a zadání celého čísla se program nově zeptá, zda probíhá vyskladnění kusu z balení (např. 0,1 bal = 1ks) nebo celého balení (např. 1bal = 10ks)

Subjekty

 • Kartotéka nový postranní filtr ATC skupina receptu, trvalá medikace včetně ATC a dispenzarizace
 • Seznam nově obsahuje pole Aktivní a Uzamčen. Neaktivní seznam se nezobrazuje ve výběrech. Do uzamčeného seznamu nelze přidávat osoby
 • Čekárna - nové právo "SmažFrn" na smazání celé čekárny v kartotéce
 • Seznamy nově obsahují pole Aktivní u členství pro dočasnou deaktivaci pacienta v seznamu

Ambulance

 • VZP PLUS OBEZITA - možnost přidání výkonů bonifikačního programu do smluvních tlačítkem Bonifikační programy v Pojišťovna/Smlouvy/Profily
 • Očkování COVID-19 - úpravy

  - Získání vakcinačního certifikátu z ÚZIS - povoleno získat certifikát i u nedokončeného očkování.

  - Konfigurace - Zařízení - do karty pracoviště přidán nový údaj "PČZ ÚZIS". Když se vyplní PČZ pro pracoviště, tak tento údaj bude mít přednost před údajem PČZ z karty zařízení.

  - Přehled očkování - přidán nový sloupec a filtr "Indikace", dále je filtr registrování dle zvoleného IČP.

  - Přehled očkování - nová záložka "Neočkovaní". Záložka obsahuje tlačítko "Import očkování" pro import vakcinace označených pacientů z ISIN (ÚZIS) do programu SmartMEDIX.

  - Zdravotní karta - Identifikace - tlačítko "IDRR" přejmenováno na "Ztotožnit".

  - Zdravotní karta - Identifikace - Ztotožnit - v podnabídce je nová volba "Vyhledání pacienta cizince v registru pacientů na ÚZIS". Vyhledání pacienta cizince dle čísla pojištěnce nebo čísla občanského průkazu nebo čísla cestovního pasu.

  - Subjekty - Spolupracující lékaři - Karta lékaře - údaj "NRZP ÚZIS" - nově lze zjistit rodné číslo pracovníka z registru NRZP, které se uloží do karty lékaře.

 • Očkovací seznam COVID-19 - úpravy

  - Nové tlačítko "4. Ověřit očkování" - ověří stav očkování pacientů v ISIN (ÚZIS) a když mají probíhající nebo ukončené očkování proti Covid-19, tak označí pacienty stavem "Očkováno". Funkce umí ověřit stav očkování v ISIN (ÚZIS) i pro neztotožněné pacienty, které bude automaticky ztotožňovat.

  - Nové tlačítko "Import očkování" - import vakcinace pacientů na seznamu z ISIN (ÚZIS) do programu SmartMEDIX.

  - Nové tlačítko "Aktualizovat kontakty" - pro pacienty v seznamu provede hromadnou aktualizaci kontaktních údajů v registru pacientů na ÚZIS. (povoleno aktualizovat kontakty i neztotožněným pacientům, kteří se automaticky před aktualizací ztotožní)

  - Nový filtr "Ztotožněn".

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - úpravy

  - Do žádanky přidány nové údaje:

  - šarže testu

  - indikace "Konfirmační RT-PCR"

  - čas provedení POCT testu

  - datum narození

  - Dvě tlačítka "Odeslat přímo" a "Odeslat přes web" nahrazena jediným multi-tlačítkem "Odeslat", které obsahuje podnabídku s dalšími funkcemi:

  - Zjistit výsledek testu COVID-19 z ÚZIS

  - Stáhnout poslední PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS

  - Stáhnout vybraný PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS

  - Aktualizace číselníku "VyrobceTestu" do nové podoby platné od června.

  - Úpravy tlačítka "Odeslat přes web":

  - Po otevření a naplnění webové stránky e-Žádanky se explicitně ve web stránce spustí kontroly pacienta pro Antigen a kontroly ztotožnění pacienta z ROBu.

  - V souvislosti s novým číselníkem "VyrobceTestu" bylo upraveno naplňování pole "Výrobce testu - název testu" hodnotou z programu (změnila se struktura HTML webové žádanky).

  - Úpravy tlačítka "Seznam":

  - Žádanka se bude kopírovat pouze aktivním pacientům v seznamu pacientů (v seznamu pacientů je nový údaj pro označení, který pacient je v seznamu aktivní/neaktivní).

  - Přepis do dekursu bude obsahovat detailní textovou informaci.

  - Program nebude vytvářet duplicitní žádanky a po dokončení procesu bude o počtu duplicitních informovat.

  - V dialogu pro výběr seznamu je nové zatržítko "V dalším kroku vybrat pacienty ze seznamu". Zatržítko povolí zobrazení dialogu pro výběr jednotlivých pacientů ze zvoleného seznamu pro rozkopírování aktuální žádanky.

  - Přehledy - Vydané poukazy - pro poukaz typu "Covid" (záložka "Covid") - v tabulce se zobrazí dva nové sloupce "Šarže", "ČísloPodání". V přehledu se zobrazí nový filtr "Výsledek".

  - Přehledy - Export poukazů do ÚZIS - záložka Poukazy - nový sloupec "ČísloPodání" (pro Covid-19). Nad tabulkou je nové tlačítko "Zjistit výsledky", které vyhledá označené žádanky COVID-19 v ISIN (ÚZIS) pro získání výsledku provedeného testu.

  - Při zatržení "Testování pro firmy", pokud má pacient jedno platné zaměstnání, rovnou se do žádanky vyplní IČ a název firmy, jinak se zobrazí dialog pro výběr zaměstnavatele. Při zrušení zatržení se údaje IČ a název firmy vymažou.

  - V případě cizince (údaj "Státní příslušnost" je vyplněn a není "CZ" a zároveň je údaj "Datum narození" taky uveden) se odešle pouze datum narození a údaj "číslo pojištěnce/rodné číslo" se neodesílá. Do poukazu přidán nový údaj "Datum narození".

  - Úprava tlačítka „Vykázat“ - do nabídky výkonů doplněn kód 09950 a v tabulce lze najednou označit více výkonů pro vykázání.

  - Vykázání výkonu lze nastavit s dotazem na typ poj. dokladu (konfigurovat lze v panelu "Přehled – Nastavení“, parametr "Vykázat – typ dokladu").

  - Pro šablony se budou ignorovat údaje "Datum a čas provedení testu".

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - úpravy

  Dvě tlačítka "Odeslat přímo a "Odeslat přes web" jsou nahrazena jediným multi-tlačítkem "Odeslat", které obsahuje podnabídku s dalšími funkcemi:

  - Zjistit výsledek testu COVID-19 z ÚZIS (program se pokusí načíst aktuální žádanku z ISIN pro zjištění výsledku testu)

  - Stáhnout poslední PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS (pro aktuálního pacienta se program pokusí stáhnout poslední PDF certifikát o provedeném testu na COVID-19, který se uloží do dokumentů pacienta)

  - Stáhnout vybraný PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS (pro aktuálního pacienta se program pokusí stáhnout seznam vydaných PDF certifikátů o provedeném testu na COVID-19, uživatel si vybere certifikát, který se následně stáhne a uloží do dokumentů pacienta)

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nová indikace "Konfirmační RT-PCR"
 • Nový poukaz "Léková žádanka ÚZIS" s odesláním do ISIN

  Léková žádanka slouží pro léčbu pacienta neregistrovanými přípravky Bamlanivimab a REGN-COV2 dostupné pacientům na základě rozhodnutí MZ podle §8, odst. 6 zákona o léčivech, které dočasně povoluje distribuci, výdej a používání tohoto léčivého přípravku.

  V případě léčby Ivermectinem a Isoprinosinen je léková žádanka výhradně nástrojem k odeslání informace na ÚZIS o tom, že pacient byl některým z těchto léků léčen a její vyplnění neslouží k dodávce léku, ale k účelům statistického zpracování na ÚZIS.

  Praktický lékař (v ISIN má roli „Praktik“ nebo „Praktik vakcinace“) může vystavit lékovou žádanku pro všechny léky (Bamlanivimab, REGN-COV2, Ivermectin a Isoprinosin), u dvou posledních může zadat žádanku, potvrdit aplikaci léku, nebo na daný lék vystavit recept.

  Odborné/aplikační pracoviště nebo nemocnice (v ISIN má roli „Medikace“) může vystavit lékovou žádanku pro všechny výše uvedené léky a zároveň u všech může potvrdit aplikaci nebo vystavit recept.

 • Statistika Roční výkaz o činnosti ZZ umožňuje nastavit výčet IČP pro výpočet (původně jen jedno IČP nebo vše)
 • Recept - kontrola překročení limitů skupin léčiv

  Při uložení nové položky se provede kontrola překročení limitů skupin léčiv vztahující se k danému léčivu. V případě překročení limitu se zobrazí dialog informující o detailech limitů skupin léčiv.

 • Upraven způsob přebírání diagnóz do dekursu, pokud je sestra pod jiným pracovištěm než lékař

  Pokud je sestra přihlášena pod pracovištěm např. sesterna či recepce a má nastavného podepisujícího lékaře z jiného pracoviště, pak se do nového dekursu přebírá dg. z minulých dekursů podepisujícího lékaře pokud je nastaveno "Vázat dekurs na pracoviště".

Pojišťovna

 • Postupné doplnění řádkových diagnóz z hlavičky dokladu pro opakované zadání výkonu 09532 VÝKON PROHLÍDKY DISPENZARIZOVANÉ OSOBY
 • Gynekologie těhotenské balíčky: v logu dávek se u návrhu vykázání zobrazuje odkaz OK, nehlásit

  Odkaz je vhodné použít v případě odůvodněně nestandardního vykázání pro eliminaci hlášení u dané gravidity. Volbu lze nastavit v graviditě na panelu v nastavení.

 • Ústavní doklad umožňuje nově vykázat všech 11 vedlejších dg. z chorobopisu (původně se počet nad 6 používal pouze pro DRG)
 • Časový rozpis výkonů pacienta - nové zobrazení četnosti vykázaných výkonů za jednotlivé dny zvoleného období s možností vykázání na dvojklik do pole výkon/den
 • Konfigurace účetní jednotky umožňuje nově nastavit specifický druh péče pro určitou pojišťovnu

  Pokud např. VZP vyžaduje separátní dávku pro ambulantní péči a zákroky, pak jsou definovány dvě účetní jednotky s dvěma druhy péče. Jiné pojišťovny nevyžadují toto rozlišení a pokud specifický řádkový záznam ambulance i zákroků obsahuje shodné IČZ/IČP/Odb a druh péče, pak lze ambulanci i zákroky vykázat jednou dávkou/fakturou.

 • Přehled denní souhrn obsahuje nově pole OK - interní příznak potvrzení správného vykázání či průchodu pacienta
 • Zastavením ukazatele myši nad diagnózou se zobrazí text diagnózy

Finance

 • PLS plátce zprostředkovatel

  Pokud je plátcem Pracovně lékařských služeb firma zprostředkovatel a ne přímo zaměstnavatel, lze při hromadném vyúčtování zaměstnavatelům zatrhnout "Zprostředkovatel je pátcem" a faktura se vystaví zprostředkovateli při zachování vazby na zaměstnavatele. Zaměstnavatel se přiřadí zprostředkovateli nastavením navázané firmy - v detailu firmy zprostředkovatele se přiřadí navázané firmy zaměstnavatelů.

Laboratorní výsledky

 • Pokud laboratorní sklíčko obsahuje QR kód, pak lze sejmutím tohoto kódu otevřít laboratorní žádanku a předvyplnit číslo vzorku

Depozita

 • Oprava načítání GTIN kódů (některé kódy nebyly systémem rozpoznány). GTIN kód obsahuje mimo kódu přípravku i šarži a expiraci
 • Skladový sortiment má nově atribut "do Financí", který indikuje, že daná položka má být vyúčována pacientovi přímo a ne na pojišťovnu

,