Odborný lékař

Významné vlastnosti systému SmartMEDIX® pro odborné lékaře:

 • Přehledný informační panel o nejdůležitějších datech aktuálního pacienta. Zobrazované údaje jsou konfigurovatelné dle potřeb konkrétního lékaře či zdravotnického personálu.
 • Přehledný záznam pacienta včetně předepsaných léků, vykázaných výkonů, vyšetření a další související dokumentace. Záznam může obsahovat krátký text závěru, který se pak objevuje v přehledu denních záznamů.

 • Zubní kříž pro stomatology přehledný a intuitivní grafický záznam chrupu pacienta s návrhem léčby s přepisem do dekursu.

 • Generátor zpráv a dokumentů na základě výběru z dokumentace nebo formulářových předloh s předvyplněním údajů pacienta.

 • Pořizování výkonů na pozadí lze vyvolat použitím fráze či předlohy textu s použitím sdružených výkonů.
 • Evidence dispenzárních prohlídek a speciálních vyšetření s možností plánování a navázání dokumentace.

 • Grafický plánovač se zobrazením za více dnů (až měsíc), případně lékařů, současně s integrací čekárny (lze zařazovat z plánovače).
 • Napojení na přístroje - spirometry, analyzátory, ultrazvukové přístroje s napojením na obrazovou dokumentaci.

 • Recept lze pořídit zápisem části názvu léku, výběrem z číselníku nebo duplikací minulého receptu. Dále recept nabízí:
  • výpočet dnů výdrže léků na základě předepsaného balení a dávkování;
  • bezplatné informace o příbalových letácích SPC a PIL, ekvivalenty léků, ceny léků, doplatky, racionální preskripci;
  • přednabídku/doplnění dávkování na základě minulých dávkování daného léku;
  • zobrazení seznamů jedinečných léků, které měl pacient za dané období předepsány;
  • vytvoření e-receptu;
  • export receptu do pdf a příp. zaslání mailem.
 • Žádanky ve formulářové podobě s možností vytvoření žádankových šablon. Tisk žádanek je možný do formuláře nebo na čistý papír.

 • Lékařské a zdravotní posudky s možností vlastní úpravy předloh, použití editačních polí s předvyplněním údajů pacienta.

 • Laboratorní výsledky s přehledným zobrazením, hodnocením výsledků a automatickým příjmem přes internet.
 • Formulářové dokumenty na míru - vytvoříme Vám formulářový dokument dle Vašich požadavků (Předoperační vyšetření, Strukturovaná anamnéza, atd.)
 • Vyúčtování na zdravotní pojišťovny v intuitivní a přehledné formě prostřednictvím internetu.
 • Audiogram grafické znázornění sluchového vyšetření.

 • Modul gravidita s přehledným zadáváním prohlídek gravidních pacientek.
 • Těhotenská kalkulačka