Praktický lékař / Praktický lékař pro děti a dorost

Významné vlastnosti systému SmartMEDIX® pro praktické lékaře:

 • Přehledný informační panel o nejdůležitějších datech aktuálního pacienta. Zobrazované údaje jsou konfigurovatelné dle potřeb konkrétního lékaře či zdravotnického personálu.
 • Přehledný záznam pacienta včetně předepsaných léků, vykázaných výkonů, vyšetření a další související dokumentace. Záznam může obsahovat krátký text závěru, který se pak objevuje v přehledu denních záznamů.
 • Recept lze pořídit zápisem části názvu léku, výběrem z číselníku nebo duplikací minulého receptu. Dále recept nabízí:
  • výpočet dnů výdrže léků na základě předepsaného balení a dávkování;
  • bezplatné informace o příbalových letácích SPC a PIL, ekvivalenty léků, ceny léků, doplatky;
  • přednabídku/doplnění dávkování na základě minulých dávkování daného léku;
  • zobrazení seznamů jedinečných léků, které měl pacient za dané období předepsány.
 • Poukazy ve formulářové podobě s možností vytvoření poukazových šablon. Tisk poukazu je možný do formuláře nebo na čistý papír.
 • Lékařské a zdravotní posudky s možností vlastní úpravy předloh a použití editačních polí s předvyplněním údajů pacienta.
 • Laboratorní výsledky s přehledným zobrazením, hodnocením výsledků a automatickým příjmem přes internet.
 • Závodní péče s propracovaným systémem evidence, dokumentace a účtování dle individuálních smluv se zaměstnavateli s možností internetového objednávání pacientů.
 • Formulářové dokumenty na míru - vytvoříme Vám formulářový dokument dle Vašich požadavků (Předoperační vyšetření, Strukturovaná anamnéza, atd.)
 • Vyúčtování na zdravotní pojišťovny v intuitivní a přehledné formě prostřednictvím internetu.
 • Percentilové grafy pro dětské a dorostové lékaře.
 • Plánování a evidence očkování a preventivních prohlídek
 • Evidence dispenzárních prohlídek s možností plánování a navázání dokumentace.
 • Modul Diabetes evidence pacientů s cukrovkou s přehledným uspořádáním naměřených hodnot a s propojením na trvalý stav, pro praktické lékaře.
 • Warfarinizace evidence důležité oblasti medikace.
 • Plánovač propracovaný nástroj evidence a plánování návštěv, propojený přímo na karty pacientů